Menu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Phuket Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดบริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

75328647 100624844751773 7340034168958484480 n
 
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้สนใจ รับบริการศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
 
ติดต่อสอบถาม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 09 5342 2064 หรือติดต่อทาง https://www.facebook.com/PKRU-ENVI-Monitor-100616914752566/
 
image know your challenges on commercial property 9YUBo6htbeTD

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ “พัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง”

 

Product Standard Laboratary Testing Center 1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาความสามารถของหน่วยตรวจสอบและรับรอง” ระหว่างภาคการศึกษากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัฒกรรมไทยสู้เชิงพาณิชย์" ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard Laboratary Testing Center) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2560 (ISO/IEC 17025: 2017) TESTING No.0393 ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้จะสามารถขยายกรอบความร่วมมือเพื่อยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นต่อไป

Product Standard Laboratary Testing Center 2

Product Standard Laboratary Testing Center 3

Product Standard Laboratary Testing Center 4

Product Standard Laboratary Testing Center 5

Product Standard Laboratary Testing Center 6

 

วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2

sci pkru 13 feb 2020
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันราชภัฏ “มรดกทางวัฒนธรรม : วิทย์ฯ สืบสานลานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมภายในงานที่ประกอบด้วย การแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา / การแสดงจากคณะมโนราห์ อ.นาโยง จ.ตรัง / การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง “สามกองซุปเปอร์แดนซ์” โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง / การออกบูธแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา และการออกบูธอาหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นต่อเนื่องจากการจัดโครงการ Phuket City of Gastronomy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาฟิสิกส์ บริการวิชาการดาราศาสตร์

 

DSC05460

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียนและครูจาก รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ทั้งนี้ทีมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน ระดับ ม.4 ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

ให้ความรู้ดาราศาสตร์ นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

phuketwittayalaischool jan 2020

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

phuketwittayalaischool-jan-2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

phuketwittayalaischool jan 2020

Top