รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมดำน้ำเพื่อเก็บและนำชิ้นส่วนปะการังที่แตกหักไปปลูกบนพื้นเพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
Bachelor of Science Program in Science Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สื่อมัลติมีเดีย