เมนู

ประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

  • มี.ค. 26, 2563
  • 503

Logo1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

received 212345186538453

 

Top