เมนู

ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี)

  • มิ.ย. 09, 2563
  • 292

เครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้แทนคณบดี)

คลิ๊กดูประกาศ

Top