เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

  • มิ.ย. 11, 2563
  • 228

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Top