เมนู

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

  • ม.ค. 08, 2563
  • 374

 

Logo1

 

 

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศ

แบบฟอร์มใบสมัครคกก.บริหารกงทุนพนม PDF

แบบฟอร์มใบสมัครคกก.บริหารกงทุนพนม Word

Top