เมนู

ประกาศกำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) ม.ราชภัฏภูเก็ต

  • ม.ค. 11, 2563
  • 488

Logo

ประกาศกำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคมศาสตร์) ม.ราชภัฏภูเก็ต


ประกาศ


 ปฏิทินการสรรหา


 แบบเสนอชื่อบุคคล pdf 


  แบบเสนอชื่อบุคคล word

Top