เมนู

(14 ส.ค. 2563) เสวนาวิชาการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • พ.ค. 09, 2563
  • 54

logo

Event : เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Host : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Date : 13.00 - 16.45 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

Venue :  ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฎภูเก็ต

Top