เมนู

(7 ตุลาคม 2563) สัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ "ภาษา สื่อสาร วิกฤตการณ์ COVID-19"

  • ก.ย. 09, 2563
  • 180

logo

Event : สัมมนาไขภาษากับไทยศิลปศาสตร์ "ภาษา สื่อสาร วิกฤตการณ์ COVID-19"

Host : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏภูเก็ต

Date : 8.00 - 12.45 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

Venue : ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฎภูเก็ต

Top