Calendar:
PKRU Event
Date:
12.14.2017 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information