Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 11.18.2017 - 4:30 pm 11.19.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดหมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโสต 3 หอสมุด ม.ราชภัฏภูเก็ต  

Location information