Calendar:
PKRU Event
Date:
11.18.2017 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก "ภูเก็ต-นครสวรรค์" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Location information