Calendar:
PKRU Event
Date:
12.11.2017 3:00 pm - 6:00 pm
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแข่งขันฟุตบอล ชิงประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.-18.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต