Calendar:
PKRU Event
Date:
01.28.2018 9:00 am - 4:30 pm
Author:
PR PKRU

Description

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการ (ตามแนวพระราชดำริ) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ ชุมชนหาดท่าหลา เทศบาลตำบลป่าคลอก จ.ภูเก็ต