Calendar:
PKRU Event
Date:
9:00 am 02.16.2018 - 4:30 pm 02.18.2018
Author:
PR PKRU

Description

คณะครุศาสตร์ บริการวิชาการ (ตามแนวพระราชดำริ) ครุศาสตร์สืบสานงานราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก และโรงเรียนบ้านพารา จ.ภูเก็ต