Calendar:
PKRU Event
Date:
8:00 am 12.12.2017 - 6:00 pm 12.19.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม "พัฒนาจิต" เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 49 ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560 ณ วัดลัฎฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต

Location information