Calendar:
PKRU Event
Date:
01.13.2018 8:00 am - 12:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information