Calendar:
PKRU Event
Date:
01.20.2018 9:00 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา

Location information