Calendar:
PKRU Event
Date:
8:00 am 02.14.2018 - 10:00 pm 02.16.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.09 น.-09.00 น. พิธีีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแ่ด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์

เวลา 09.00 น.-17.00 น. การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 09.00 น.- 23.00 น.การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าศูนย์ประชุม

เวลา 17.30 น.-23.00 น. พิธีเปิดงาน วันราชภัฏ ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 08.30 น.-17.00 น. การเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วลา 09.00 น.- 23.00 น.การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าศูนย์ประชุม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น.-15.00 น. การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา 09.00 น.-15.00 น. การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชการ ณ ลานกิจกรรม บริเวณหน้าศูนย์ประชุม

เวลา 15.00 น. ปิดงานวันราชภัฏประจำปี 2561

Location information