Description

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด  "เปิดบ้านออกแบบครั้งที่ 3" Product Design Open House ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

Location information