Description

สำนักวิทยบริการ จัด อบรมฟรี !! การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. ณ.ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://training.pkru.ac.th

Location information