Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 03.15.2018 - 4:30 pm 03.16.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเตรียมความพร้อม"หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บริหาร" ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ

Location information