Description

มหาวิทยาลัยราชภูเก็ต ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ 3 ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 21–24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information