Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่าย 7 สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information