Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information