Calendar:
PKRU Event
Date:
06.14.2018 10:00 am - 3:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information