Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 08.14.2018 - 4:30 pm 08.16.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ "การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information