Calendar:
PKRU Event
Date:
08.18.2018 7:30 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัด "พิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี 2561" ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information