Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "2561 เกษียณ เกษมสุข" ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information