Calendar:
PKRU Event
Date:
09.21.2018 8:30 am - 9:30 am
Location:
Author:
PR PKRU

Description

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการการสรรหานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information