Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 09.15.2018 - 8:00 pm 09.18.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับการเปลี่ยนผ่าน จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information