Description

งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ" โดยวิทยากร รศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช ผู้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Location information