Calendar:
PKRU Event
Date:
11.09.2018 9:00 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่4 ขอเชิญชมนิทรรศการ “La Ananas” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ.ห้องบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

Location information