Calendar:
PKRU Event
Date:
12.10.2018 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการ "Walk in สู่รั้วแคแสด 2019" ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Location information