Calendar:
PKRU Event
Date:
12.16.2018 8:30 am - 4:30 pm
Author:
PR PKRU
Url:
-

Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ "Social English" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต