Calendar:
PKRU Event
Date:
01.12.2019 5:00 pm - 8:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ในวันที่ 12 มกราคม 2562 เปลี่ยนเวลาใหม่ เป็น 17.00 - 20.00 น. ณ บริเวณขุมน้ำ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information