Description

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บ.สยามดนตรียามาฮ่า.จำกัด และพบกับมินิคอนเสิร์ตโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ Beyond Limit With Tor ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information