Calendar:
PKRU Event
Date:
03.15.2019 8:30 am - 12:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) จัดโครงการ "สาธิตสัมพันธ์ ปี 62" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information