Description

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานนัดพบแรงงาน Phuket Job Fair 2019 ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information