Calendar:
PKRU Event
Date:
08.18.2019 7:00 am - 10:00 am
Author:
PR PKRU
Url:
-

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลบวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลาเวลา 07.00 น. - 10.00 น.ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม