Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องุถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 12.15 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information