Calendar:
PKRU Event
Date:
10.11.2019 8:30 am - 12:00 pm
Author:
PR PKRU

Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และในเวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 ดวงใจ สานสายใยปลูกต้นไม้ถวายพ่อ ณ บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต