วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2560 17:38

แผนผังการจราจรและพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดแผนผังการจราจร และพื้นที่จอดรถ ภายในมหาวิทยาลัย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2560 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

map graduate

 

ประตู เข้า-ออก  ดังนี้

 • ประตูที่ 1  ประตูทางเข้าหลัก ถนนเทพกระษัตรี (เข้าทางเดียว)
 • ประตูที่ 2  ประตูทางเข้า – ออก  (แทนทาลั่ม)  โรงไฟฟ้า
 • ประตูที่ 3  ประตูทางเข้า – ออก สามกอง

สถานที่จอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ได้เตรียมสถานที่จอดรถไว้ทั้งหมด  14 จุด

 1. ลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 108 คัน
 2. ลานจอดรถรอบขุมเหมือง เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คัน
 3. ลานจอดรถเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 65 คัน
 4. อาคารจอดรถ เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 108 คัน
 5. ลาดจอดรถหน้าอาคารเรียนครุศาสตร์ (อาคาร 16 ) เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 80 คัน
 6. ลาดจอดรถหน้าอาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร 13) เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 130 คัน
 7. ลานจอดรถหน้าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน
 8. ลานจอดรถข้างอาคารเรียน 12  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน
 9. ลานจอดรถสนามฟุตบอลเล็ก เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 80 คัน
 10. ลานจอดรถบริเวณโรงละคร  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน
 11. ลานจอดรถข้างหอวัฒนธรรม เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คัน
 12. ลานจอดรถหลังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คัน
 13. ลานจอดรถหลังอาคารเรียน 4 เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 40 คัน
 14. ลานจอดรถอาคารระวิจันทร์  เป็นสถานที่จอดรถสำหรับบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ทำภารกิจ  ในศูนย์ประชุม  จำนวน 40 คัน
Read 2991 times Last modified on วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2560 17:48