วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 09:50

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมแบบแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาและแบบยินยอมเสนอชื่อ  และปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  รายละเอียดดังแนบ

 

>> ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

>> แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาและแบบยินยอมเสนอชื่อ 
หรือคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Word แบบเสนอชื่อฯ

 

>> ปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Read 823 times Last modified on วันอังคาร, 06 มีนาคม 2561 11:59