วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 14:11

ลากูน่า เซอร์วิส เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มแคแสด

Written by
Rate this item
(1 Vote)

laguna service visit phuket water factory dec 2017 1

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่ม ซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมการออกแบบและจัดสร้างตามมาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งมีกระบวนการผลิตน้ำดื่มอย่างสะอาด ปลอดภัย จนได้รับมาตรฐาน GMP ในการนี้บุคลากรของโรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ได้สาธิตการผลิตน้ำดื่มพร้อมรูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service พร้อมทั้งถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีความสนใจในการจัดตั้งโรงผลิตน้ำดื่มในอนาคตเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทต่อไป

laguna service visit phuket water factory dec 2017 2

laguna service visit phuket water factory dec 2017 3

laguna service visit phuket water factory dec 2017 4

laguna service visit phuket water factory dec 2017 5

laguna service visit phuket water factory dec 2017 6

laguna service visit phuket water factory dec 2017 7

Read 916 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 15:17