วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560 13:17

ฟิสิกส์ PKRU จัดค่ายดาราศาสตร์ ติวเข้มนักเรียนหัวกะทิ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(2 votes)

phuket astronomy youth camp nov 2017 1

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และคณาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์แขนงดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เพื่อหวังให้ค่ายฯดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนมีความสนใจศึกษาดาราศาสตร์ในระดับสูงต่อไป อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

ค่ายนักดาราศาสตร์

phuket wittayalai school astronomy club 1
 
phuket wittayalai school astronomy club 2
 
phuket wittayalai school astronomy club 3
 
phuket wittayalai school astronomy club 4
 
phuket wittayalai school astronomy club 5
 
phuket wittayalai school astronomy club 6
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 825 times Last modified on วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 12:56