วันอาทิตย์, 08 กรกฎาคม 2561 08:26

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU กองทุนหมู่บ้าน เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

Written by
Rate this item
(2 votes)
thailand village fund 1
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุศรา สาวังชัย อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ความยั่งยืน ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีมาก 79,595 กองทุน และมีสมาชิกประมาณ 13 ล้านคน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 300,000 ล้านบาท ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านการขนส่งสินค้า ส่งเสริมช่องทางการสั่งซื้อสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก ด้วยวิทยาการความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ รวมถึงการให้องค์ความรู้ด้านการบริหารงานให้แก่กองทุนต่อไป
 
thailand village fund 2
 
thailand village fund 1
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 418 times Last modified on วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 16:24