ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1171)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน 2 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างทำขวดนำ้ดื่มพร้อมสวมฉลาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเพ้นผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนบูม SG-36 แบบยาว จำนวน 11 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์หนีบปกเสื้อ Boya By-M1 จำนวน 11 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป๊อปอัพ ขนาด 3 x 3 พร้อมสิ่งพิมพ์ และไฟส่อง จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "อาหารพื้นบ้าน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป๊อปอัพ ขนาด 3 x 3 พร้อมสิ่งพิมพ์ และไฟส่อง จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "ลิเกป่า” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปริงป๊อปอัพ ขนาด 3 x 3 พร้อมสิ่งพิมพ์ และไฟส่อง จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "รำวงเวียนครก” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปริงป๊อปอัพ ขนาด 3 x 3 พร้อมสิ่งพิมพ์ และไฟส่อง จำนวน 1 งาน ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ "ปาล์มน้ำมัน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 เหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉลากน้ำดื่มตราบ้านสวนรีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 59