ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2064)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 856,000 บาท)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหลักฐานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าที่ 1 จาก 104