ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1892)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการจัดเก็บและจัดการขยะ 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 80 ชุด (1,208,000 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 งาน ระยะเวลา 3 ปี

ประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000BTU ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 25 เครื่อง

Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศคม.082/2561)

 Picture2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทดสอบตัวอย่างทางด้านจุลชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศคม.083/2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน กล้องดิจิตอล ประเภทกันน้ำ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (3,200,000 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค 4.0 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 10 ชุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและจัดการขยะ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 BTU ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 เครื่อง (1,448,000 บาท)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 80 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อแท่นประติมากรรมนูนต่ำนุนสูง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 ชุด

หน้าที่ 1 จาก 95