ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (1639)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะงานซื้อโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน กิจกรรมจัดหาวัสดุการศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 98 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Picture2

051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีเนื้อแก๊ส 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 82