ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (766)

Children categories

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (0)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

View items...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ : ปากกาและสมุดปกอ่อน ในการจัดโครงการอบรมและทดสอบภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก้าอี้สำนักงาน หน่วยงานกองนโยบายและแผน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (สาขานิติศาสตร์ คมส)จัดซื้อโดยบริษัท ถลางเทรดดิ้ง จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อชั้นวางหนังสือเหล็กแบบ 2 หน้า 2 ช่วง จำนวน 4 ชุด (สาขานิติศาสตร์ คมส) จัดซื้อโดยบริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรม Crowm Plaza Phuket panwa Beach โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโรงแรมอังสนา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรังปรุงร่างขอบเขตงาน ครั้งที่ 2 โครงการจัดซื้อระบบประกาศ ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หน้าที่ 1 จาก 39