ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2210)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารอาคารเพชรภูมิภัฏ และอาคาร7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1,020,000.00 บาท)

แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง

หน้าที่ 1 จาก 111