ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2723)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงรั้ว ป้าย ประตูทางเข้าและทางเดินแบบมีหลังคาคลุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูควบคุมทางเข้า และออกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา สนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4

หน้าที่ 1 จาก 137