ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2426)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ เดือนมิถุนายน โรงเรียนสาธิตฯ(ปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าไนล่อนโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่ออาคารศรีราชภัฏโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อวัสดุเสริมศักยภาพวิชาการและทักษชีวิตโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา

ประกาศ ซื้อวัสดุใช้ในโครงการวิศวกรตัวน้อย โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิสดุการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายปฐมวัย) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 122