วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 15:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการ ITHM Tourism and Hospitality skills Development กิจกรรม Thai Culture สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถบัสปรับอากาศใช้ในโครงการ ITHM  Tourism and Hospitality skills Development กิจกรรม Thai Culture สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 33 times