วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 14:41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 BTU อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 และ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 BTU อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 และ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 13 times